Pogrzeb

 Jakie dokumenty są potrzebne w Kancelarii parafialnej?

 

Termin ustalamy najpierw z księdzem!

  • Skrócony akt zgonu z USC.
  • Zaświadczenie księdza o przyjęciu sakramentów przed śmiercią.
  • Karta z cmentarza komunalnego (jeśli wydano takie pismo).

 

UWAGA!

 

  • Pełnomocnik do odbioru zaświadczeń i dokumentów musi posiadać imienne upoważnienie (zgodnie z RODO)!
  • Osoby, które nie należą do naszej parafii muszą posiadać pisemną zgodę od swojego księdzia (na udzielenie sakamentów poza swoją parafią)!

 

Search