Małżeństwo

 Jakie dokumenty są potrzebne w Kancelarii parafialnej?

 

Narzeczeni zgłaszają się 3 miesiące przed wcześniej ustalonym terminem ślubu!

  • Dowody osobiste narzeczonych.
  • Świadectwo chrztu (dotyczy osób ochrzczonych poza naszą parafią - dokument nie może być starszy niż 3 miesiące).
  • Świadectwo z uczęszczania na lekcje religii ( z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej)
  • Dokumenty z USC ( do ślubu konkordatowego)
  • Zaświadczenie o odbyciu nauk przed ślubem.

 

UWAGA!

 

  • Pełnomocnik do odbioru zaświadczeń i dokumentów musi posiadać imienne upoważnienie (zgodnie z RODO)!
  • Osoby, które nie należą do naszej parafii muszą posiadać pisemną zgodę od swojego księdzia (na udzielenie sakamentów poza swoją parafią)!

 

Search