Parafia św. Jadwigi w Dobroszycach

Ogłoszenia Duszpasterskie (12.08.2018)

Ogłoszenia Duszpasterskie
XIX Niedziela zwykła (12 sierpnia 2018 r.)

Pan Jezus wyraźnie mówi o sobie: Ja jestem chlebem żywym. Podczas każdej Mszy Św. odkrywamy na nowo tę prawdę. Nie chodzi tylko o uznanie cudownej obecności Ciała Chrystusa w konsekrowanym chlebie, ale o to, by tym chlebem karmić się na co dzień, bo „kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. Czytaj dalej…

Ogłoszenia Duszpasterskie (05.08.2018)

Ogłoszenia Duszpasterskie
XVIII Niedziela zwykła (05 sierpnia 2018 r.)

Pan Jezus, dając głodnym ludziom chleb, jednocześnie wprowadza ich w tajemnicę chleba życia. On chce nam dać najlepszy pokarm: swoje Ciało wzmacniające nas na drodze do nieba. Jak  najczęściej starajmy się rozbudzić w sobie pragnienie przyjmowania tego wyjątkowego pokarmu. Czytaj dalej…

Ogłoszenia Duszpasterskie (29.07.2018)

Ogłoszenia Duszpasterskie
XVII Niedziela zwykła (29 lipca 2018 r.)

Pan Jezus zawsze dostrzega potrzeby tych, którzy do Niego przychodzą. Chojną ręką karmi głodnych, ale nakazuje uczniom pozbierać ułomki, aby nic się nie zmarnowało. Zachęca nas, abyśmy nie marnowali żywności, którą możemy dzielić się z głodnymi. Mamy wspólnie dbać o dobre wykorzystanie Bożych darów. Czytaj dalej…

Ogłoszenia Duszpasterskie (22.07.2018)

Ogłoszenia Duszpasterskie
XVI Niedziela zwykła (22 lipca 2018 r.)

Pan Jezus przypomina swoim uczniom o obowiązku odpoczynku po pracy. Gdy jednak wielki tłum znowu gromadzi się przy nich, Jezus od razu zaczyna nauczać. Odpoczynek jest konieczny do nabrania sił do dalszej pracy. Pobyt na urlopie nie zwalnia nas nigdy od czynienia dobra, jeżeli tylko nadarza się ku temu sposobność. Czytaj dalej…

Ogłoszenia Duszpasterskie (15.07.2018)

Ogłoszenia Duszpasterskie
XV Niedziela zwykła (15 lipca 2018 r.)

Pan Jezus wysłał swoich uczniów na pierwszą misję. Wyposażył ich obficie w dary duchowe. Cały Kościół do dzisiaj jest wyposażony w te duchowe dary, szczególnie pod postacią sakramentów świętych. Możemy z nich owocnie korzystać tylko wtedy, gdy zaufamy Jezusowi. Czytaj dalej…