Parafia św. Jadwigi w Dobroszycach

Ogłoszenia duszpasterskie (14.07.2019)

Ogłoszenia duszpasterskie na XV niedziele zwykłą
14.07.2019 r.

W kalendarzu liturgicznym obecnego tygodnia wspominamy:

  • W poniedziałek wspomnienie św. Bonawentury bpa i doktora Kościoła
  • We Wtorek wspomnienie NMP z Góry Karmel
  • W sobotę wspomnienie bł. Czesława kapłana patrona archidiecezji wrocławskiej.

Czytaj dalej…

Ogłoszenia Duszpasterskie (07.07.2019)

OGŁOSZENIA NA XIV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
07.07.2019 r.

Witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. Dziekana Dekanatu Oleśnica ks. Mieczysława i dziękuję serdecznie za uroczyste wprowadzenie mnie w posługę proboszcza tej parafii. Ufam że będzie nam się dobrze współpracowało dla duchowego pożytku wiernych i chwały Bożej. Bóg zapłać. Pragnę powitać też władze samorządowe w osobie pana Wójta Artura Cioska oraz przedstawicieli Rady Parafialnej i podziękować za tak miłe powitanie. Czytaj dalej…

Ogłoszenia Duszpasterskie (30.06.2019)

Ogłoszenia Duszpasterskie
XIII Niedziela zwykła (30 czerwca 2019 r.)

Nowa jakość życia, do jakiej zaprasza nas Chrystus, jest nie tylko wyzwaniem, ale nade wszystko obietnicą Mistrza. Udział w niedzielnej Eucharystii pozwala nam z nowej perspektywy spojrzeć na własne życie i wydarzenia wokół nas. Czytaj dalej…

Ogłoszenia Duszpasterskie (23.06.2019)

Ogłoszenia Duszpasterskie
XII Niedziela zwykła (23 czerwca 2019 r.)

Jak każdej niedzieli Pan Bóg obficie zastawia dla nas stół słowa i Eucharystii. Pozostając w klimacie uroczystości Bożego Ciała, pragniemy jeszcze głębiej wnikać w tajemnicę Boga, który pozostał z nami pod postaciami chleba i wina. Niech umocnieniu naszej wiary posłuży udział w Mszach Św. połączonych z procesją eucharystyczną wokół świątyni. Czytaj dalej…

Ogłoszenia Duszpasterskie (16.06.2019)

Ogłoszenia Duszpasterskie
XI Niedziela zwykła – Najświętszej Trójcy (16 czerwca 2019 r.)

Uroczystość Trójcy Świętej wprowadza nas w niepojętą tajemnicę Boga. Wszystko, co czynimy w życiu, czyńmy „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, powierzając w ten sposób każdy nasz szlachetny zamysł wszechmocy Pana Boga. Czytaj dalej…

Ogłoszenia Duszpasterskie (09.06.2019)

Ogłoszenia Duszpasterskie
Niedziela Zesłania Ducha Świętego (09 czerwca 2019 r.)

Obietnica zmartwychwstałego Chrystusa wypełniła się. Zebrani w Wieczerniku Apostołowie otrzymują Ducha Świętego. Od dnia Pięćdziesiątnicy Kościół odkrywa swoje misyjne posłannictwo i głosi Dobrą Nowinę aż po krańce ziemi. Czytaj dalej…

Ogłoszenia Duszpasterskie (02.06.2019)

Ogłoszenia Duszpasterskie
VII Niedziela Wielkanocna – Wniebowstąpienie Pańskie (02 czerwca 2019 r.)

Czterdzieści dni po zmartwychwstaniu Chrystus wstąpił do nieba. Pamiątkę tego wydarzenia  Kościół celebruje dzisiaj. Chrystus wstępuje do chwały Ojca, aby powrócić na końcu czasów. Dzisiejsza uroczystość wyraźnie wskazuje nam na ostateczny kres wszystkich naszych dróg, którym zgodnie z Bożym zamysłem miłości jest życie wieczne w królestwie niebieskim.

Czytaj dalej…

Ogłoszenia Duszpasterskie (26.05.2019)

Ogłoszenia Duszpasterskie
VI Niedziela Wielkanocna (26 maja 2019 r.)

W kolejną niedzielę Wielkanocy usłyszeliśmy obietnicę posłania uczniom Ducha Św. Trzecia Osoba Trójcy Świętej prowadzi Kościół do pełnego zjednoczenia z Chrystusem i na spotkanie z Bogiem Ojcem. Czytaj dalej…

Ogłoszenia Duszpasterskie (19.05.2019)

Ogłoszenia Duszpasterskie
V Niedziela Wielkanocna (19 maja 2019 r.)

Przykazanie miłości pozostawione przez Chrystusa swoim uczniom po wszystkie wieki będzie ożywiało wspólnotę Kościoła. Współczesnemu światu potrzeba wyraźnego świadectwa i nowej inspiracji, jaką ludzie wiary odnajdują nieustannie w słowach Mistrza. Czytaj dalej…

Ogłoszenia Duszpasterskie (12.05.2019)

Ogłoszenia Duszpasterskie
IV Niedziela Wielkanocna – Dobrego Pasterza (12 maja 2019 r.)

Niedziela Dobrego Pasterza ukazuje nam Chrystusa zatroskanego o zbawienie wszystkich, których powierza Mu Bóg Ojciec. Szczególnym znakiem tej pasterskiej miłości są sakramenty św., których sprawowanie Chrystus pozostawia swoim uczniom i ich następcom. Czytaj dalej…