Parafia św. Jadwigi w Dobroszycach

Małżeństwo

Dokumenty potrzebne do udzielenia Sakramentu Małżeństwa

Aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz

 • Metryka Chrztu z wpisem o bierzmowaniu,
 • Dowody osobiste,
 • Ostatnie świadectwo katechizacji,
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej i w poradni rodzinnej,
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy)
  lub kopia aktu ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Narzeczeni zgłaszają się do Kancelarii Parafialnej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu ustalenia terminu spisywania Protokołu Przedślubnego.

Katechezy Przedślubne

Katechezy odbywają się w sali Poradni Rodzinnej przy kościele Świętej Trójcy (Oleśnica, ul. Łużycka 4).

Harmonogram spotkań 2018
wtorki o godz. 18:00

 • Cykl I katechez:
  1. nauka – 06.02.2018
  2. nauka – 13.02.2018
  3. nauka – 20.02.2018
  4. nauka – 27.02.2018
 • Cykl II katechez:
  1. nauka – 8.05.2018
  2. nauka – 15.05.2018
  3. nauka – 22.05.2018
  4. nauka – 29.05.2018
 • Cykl III katechez:
  1. nauka – 04.09.2018
  2. nauka – 11.09.2018
  3. nauka – 18.09.2018
  4. nauka – 25.09.2018
 • Cykl IV katechez:
  1. nauka – 06.11.2018
  2. nauka – 13.11.2018
  3. nauka – 20.11.2018
  4. nauka – 27.11.2018

Są takie zadania w życiu, do których warto się dobrze przygotować – należą do nich na pewno te związane z zawarciem małżeństwa i założeniem własnej rodziny. Stąd propozycja Kościoła dla narzeczonych odbycia cyklu katechez przygotowujących do małżeństwa, które mogą Państwa podprowadzić do świadomej decyzji oraz dopowiedzieć kilka słów na temat piękna i trudu tworzenia bliskiej relacji.

W parafii św. Jana w Oleśnicy proponujemy Państwu cykl czterech spotkań, każde spotkanie składa się z dwóch wykładów. Spotykamy się we wtorki o godz. 18:00 w sali Poradni Rodzinnej przy kościele św. Trójcy przy ul. Łużyckiej 4 (wejście główne do salek, sala poradni znajduje się na pierwszym piętrze po lewej stronie).

Część wykładów prowadzona jest przez kapłanów, część – przez osoby świeckie.

Oprócz w/w spotkań ogólnych, każda para spotyka się na dwóch rozmowach indywidualnych z doradcą życia rodzinnego.

Zważywszy na czas trwania przygotowań, prosimy zgłaszać się na katechezy co najmniej na trzy miesiące przed planowaną datą zawarcia ślubu. W ciągu roku przeprowadzamy cztery cykle katechez – można wybrać najbardziej dogodny dla siebie termin. Zachęcamy do wcześniejszego zgłoszenia się tak, by nie zostawiać katechez na ostatnią chwilę – niech będzie to czas spokojnego przygotowania i refleksji nad podjętą decyzją.

Zapisy na katechezy przedmałżeńskie odbywają się na pierwszym spotkaniu.

Dyżury Poradni: każdy wtorek, godz. 17:00-18:00

W działalność Poradni zaangażowani są:
ks. duszpasterz Poradni
mgr Sławomir Kawecki, nauczyciel, doradca życia rodzinnego

Kontakt telefoniczny: 71 314 21 42 (jest to telefon do parafii w Oleśnicy).