Parafia św. Jadwigi w Dobroszycach

Małżeństwo

Dokumenty potrzebne do udzielenia Sakramentu Małżeństwa

Aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz:

  • Metryka Chrztu z wpisem o bierzmowaniu,
  • Dowody osobiste,
  • Ostatnie świadectwo katechizacji,
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej i w poradni rodzinnej,
  • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy)
    lub kopia aktu ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Narzeczeni zgłaszają się do Kancelarii Parafialnej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu ustalenia terminu spisywania Protokołu Przedślubnego.