Parafia św. Jadwigi w Dobroszycach

I Komunia Święta

I Komunia św. w parafii św. Jadwigi w Dobroszycach.

Przygotowanie dzieci do przyjęcia I Komunii św. w parafii przyczynia się do dojrzalszej wiary dzieci oraz ich rodzin, a tym samym odnawia samą parafię.

W przygotowaniu można wyróżnić etapy: dalszy, bliższy i bezpośredni.

Przygotowanie dalsze to wychowanie religijne dzieci w rodzinie oraz katecheza w szkole. Duszpasterstwo we własnej parafii jest odpowiedzialne za przygotowanie do I Komunii św. Jeżeli dziecko mieszka na stałe poza parafią Dobroszyce, to może być zgłoszone do przygotowania, jeśli uzyska pisemną zgodę od proboszcza swojej parafii na przygotowanie poza parafią (należy to uczynić przed zgłoszeniem w Dobroszycach). Jeśli dziecko zostało ochrzczone poza parafią Dobroszyce, to również rodzic musi dostarczyć do kancelarii parafialnej w Dobroszycach metrykę chrztu dziecka (z datą ważności niedłuższą niż pół roku).

Przygotowanie bliższe jest związane z parafią, gdzie będzie dziecko przystępowało do I Komunii św. Nikogo nie dziwi, że historyk prowadzi uczniów do muzeum, nauczyciel wychowania fizycznego na boisko, a katecheta zabiera do kościoła, ucząc odpowiedniego zachowania, wyjaśniając poszczególne elementy wystroju świątyni i modląc się z dziećmi. Przygotowanie powinno być sharmonizowane z rokiem liturgicznym Kościoła. Można to uczynić rozkładając w czasie poświęcenie i wręczenie dzieciom dewocjonaliów (różaniec, książeczka – modlitewnik, medalik, świeca). Każdy z tych znaków jest ukazany jako dar i zadanie. Przygotowanie do I Komunii św. w rodzinie jest szansą dotarcia do osób, które od dłuższego czasu nie modliły się w kościele i nie przystępowały do sakramentu pokuty i pojednania.

Główne zadanie w przygotowaniu do I Komunii św.: ukazać wielkość i piękno Eucharystii; przedstawienie Mszy św. dziecku jako ofiary Jezusa Chrystusa składanej Ojcu Niebieskiemu za zbawienie świata oraz jako świętą ucztę, w czasie której spożywamy Ciało Chrystusa – pokarm na życie wieczne.

Przygotowanie bezpośrednie obejmuje wyjaśnienie wszystkich szczegółów uroczystości komunijnej w kościele i w gronie rodzinnym.

W roku szkolnym 2019/2020 (wrzesień) w ogłoszeniach parafialnych zostanie podana data, godzina i miejsce pierwszego spotkania z duszpasterzami dla rodziców i dzieci.

Termin I Komunii św. w parafii św. Jadwigi w Dobroszycach: 17 maja 2020 r.

Wszyscy dorośli powinni pamiętać o kontynuacji wtajemniczenia dziecka w życie eucharystyczne w naszej parafii.

Doprowadzenie dziecka do I Komunii św. nie zamyka potrzeby dalszego wtajemniczenia go w życie eucharystyczne. Służy temu częsta Komunia św. oraz praktyka 9-ciu pierwszych piątków miesiąca. Należy o tym pamiętać jako przygotowanie dziecka i jego rodziny do przeżywania rocznicy I Komunii św. w parafii.

Wtajemniczenie w życie eucharystyczne odbywa się również poprzez zgłoszenie dziecka do udziału w służbie Jezusowi Chrystusowi przy ołtarzu jako ministranta lub w scholi dziecięcej.

Termin rocznicy I Komunii św. dla klas IV  – 24 maja 2020 r.