Parafia św. Jadwigi w Dobroszycach

Bierzmowanie

Warunki udziału w przygotowaniu do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w parafii św. Jadwigi w Dobroszycach:

 1. Do Sakramentu może być przygotowany w roku szkolnym kandydat, który zostanie pisemnie zgłoszony przez jednego z rodziców i mieszka na terenie tutejszej parafii. (Osoba dorosła zgłasza się indywidualnie u proboszcza).
 2. Jeśli został ochrzczony poza parafią św. Jadwigi w Dobroszycach, to musi do końca października 2017 r. złożyć w kancelarii parafialnej aktualną Metrykę Chrztu Św.
 3. Jeśli mieszka na stałe poza parafią św. Jadwigi w Dobroszycach, to może być zgłoszony do przygotowania przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w tutejszej parafii, jeśli do końca września 2017 r. przedłoży w kancelarii parafialnej pisemną zgodę proboszcza parafii, na terenie której mieszka obecnie.
 4. Program przygotowania do Sakramentu Bierzmowania jest skierowany w roku szkolnym 2017/2018 do uczniów kl. II i III nauczania gimnazjalnego w szkole na terenie parafii w Dobroszycach.
 5. Program ten obejmuje przygotowanie merytoryczne i duchowe, czyli zostanie przedstawiony przez Ks. katechetę materiał z wiedzy religijnej, który zostanie sprawdzony w formie egzaminu oraz kandydat będzie musiał się wykazać swoim osobistym udziałem w ćwiczeniach duchowych w ciągu roku szkolnego.
 6. W pisemnej deklaracji zobowiązuje się do spełnienia następujących warunków:
  • w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy świętej,
  • regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty i Pojednania,
  • sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć obowiązujący materiał z Katechizmu Kościoła Katolickiego,
  • systematycznie brać udział w spotkaniach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania,
  • uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (październik i listopad), roratach (Adwent), rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych, Drodze Krzyżowej (Wielki Post) i nabożeństwach majowych.
 7. Obecność na tych ćwiczeniach duchowych kwitowana jest w zeszycie, który kandydat musi nabyć na początku przygotowania.
 8. Zobowiązuje się również do odpowiedzialnego zachowania w kościele i na spotkaniach, ponieważ wszędzie stara się być świadkiem wiary w Boga.
 9. Konsekwencją zlekceważenia powyższych warunków jest wykluczenie z listy kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w parafii św. Jadwigi w Dobroszycach.

Terminy egzaminów dla kandydatów do bierzmowania z dojrzałości chrześcijańskiej:

 • 20 marca br. dla kandydatów z kl. III Gimnazjum,
 • 04 kwietnia br. dla kandydatów z kl. II Gimnazjum gr. I
 • 11 kwietnia br. dla kandydatów z kl. II Gimnazjum gr. II.

Godziny zostaną podane w ogłoszeniach parafialnych. Miejsce egzaminu to salka przy plebanii.

Termin zgłaszania kandydatów na świadków bierzmowania upływa z końcem marca br.

Kandydaci na świadków bierzmowania z poza parafii Dobroszyce muszą przedstawić zaświadczenie od Proboszcza z parafii obecnego zamieszkania.

Przed bierzmowaniem odbędą się obowiązkowe próby w kościele parafialnym, tj. w czwartek 26 kwietnia br. o godz. 16.00 i w piątek 27 kwietnia br. o godz. 16.00.

Spowiedź św. dla kandydatów do bierzmowania jest zaplanowana na piątek 27 kwietnia br. od godziny 17.00.

Bierzmowanie planowane jest na sobotę 28 kwietnia 2018 r. o godzinie 17.00.

Pół godziny przed bierzmowaniem rozpocznie się w kościele nabożeństwo.

Całe przygotowanie do Bierzmowania polecam wszystkim zainteresowanym do podjęcia w osobistych modlitwach.

Proboszcz parafii św. Jadwigi w Dobroszycach.