Parafia św. Jadwigi w Dobroszycach

Remont dachu – projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich

Parafia rzym.-kat. p.w. św. Jadwigi zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Remont dachu neogotyckiego kościoła p.w. Św. Jadwigi w Dobroszycach”

Celem projektu jest zachowanie dla przyszłych pokoleń odrestaurowanego obiektu zabytkowego oraz udostępnienie dla celów turystycznych jako dziedzictwa kulturowego.

W wyniku realizacji projektu uratuje się przed dewastacją i przywróci do ruchu turystycznego budynek zabytkowy neogotyckiego kościoła pw. Św. Jadwigi w Dobroszycach, stanowiący dowód dolnośląskiego dziedzictwa kulturowego.
Planuje się, że odrestaurowany budynek zwiedzi 1000 osób w skali roku, które to osoby za pośrednictwem infokiosku będą mogły zapoznać się z historią obiektu i regionu, kultem św. Jadwigi, szlakiem cysterskim oraz zlokalizowanymi w kościele atrakcjami religijnymi i kulturowymi.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 467.947,40 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 397.755,30 PLN