Parafia św. Jadwigi w Dobroszycach

Rekolekcje Adwentowe 2017

Rekolekcje parafialne ADWENT 2017
„Jesteśmy napełnieni Duchem Św.”

17-19 XII 2017 r. Dobroszyce, par. św. Jadwigi
prowadzi: ks. Paweł Doliński SDS, Wrocław. Czytaj dalej…

Ogłoszenia Duszpasterskie, I Niedziela Adwentu (03.12.2017)

Ogłoszenia Duszpasterskie, I Niedziela Adwentu (03 grudnia 2017 r.)

Wraz z Adwentem rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. W Kościele w Polsce podejmujemy dwuletnią tematykę związaną z sakramentem bierzmowania pod ogólnym hasłem: „Duch, który umacnia miłość…”. Będzie to naturalna kontynuacja zakończonego cyklu związanego z sakramentem Chrztu. W pierwszym roku będzie towarzyszyć nam hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, a symbolami będą olej krzyżma oraz namaszczenie i nałożenie rąk. Czytaj dalej…