Parafia św. Jadwigi w Dobroszycach

Ogłoszenia Duszpasterskie (02 lipca 2017 r.)

Ogłoszenia Duszpasterskie, XIII Niedziela zwykła
(02 lipca 2017 r.)

Dziś pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje, zwłaszcza dzieci i młodzieży, staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Św., która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie. Zaproszeni są wszyscy, a najbardziej ci, którym wydaje się, że są niegodni. Pan Bóg w każdym człowieku może dokonać nowego stworzenia. Dbając o ciało, zadbajmy także o naszego ducha. Zadbajmy, aby nasza wspólnota z Panem Bogiem i bliźnimi ciągle się pogłębiała.

Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, w transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.

W tym tygodniu przypada I czwartek i piątek miesiąca. Mimo wakacyjnej atmosfery postarajmy się o chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu i skorzystania z sakramentu Pokuty i Pojednania w piątek od godz. 17.30.

W czwartek, 06 VII br. przypada w naszej parafii przeprowadzenie adoracji wieczystej Najświętszego Sakramentu. Będzie się ona odbywała w godzinach: od 8.00 do Mszy św. o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy.

W tym tygodniu patronują nam:

3 VII – święto św. Tomasza Apostoła, jest patronem Indii, Portugalii. Przez jego wstawiennictwo prośmy o umocnienie i pogłębienie naszej wiary;

6 VII – bł. Maria Teresa Ledóchowska, dziewica i zakonnica, która założyła instytut zakonny pod nazwą Sodalicja św. Piotra Klawera, patronka dzieł misyjnych w Polsce;

– 8 VII – św. Jan z Dukli, prezbiter, niezwykle gorliwy franciszkanin, związany z Krosnem, Lwowem i Poznaniem; słynął z wiedzy teologicznej i daru prorokowania.

W tym tygodniu zostaną odprawione Msze św. w następujących intencjach…

W tym tygodniu kancelaria parafialna jest czynna od poniedziałku do czwartku przez pół godziny po Mszy św. o godz. 18.00.

Od przyszłej niedzieli rozpoczyna się na terenie naszej parafii Forum Młodych RMS.

Wymienionym przed tygodniem Parafianom dziękujemy za opiekę nad naszą świątynią i ofiarowanie kwiatów do kościoła. Na następną niedzielę prosimy mieszkańców z ul. Szkolnej nr 01 c, 03, 07, 08 i 11 (w sumie 13 osób dorosłych).

Dziękujemy za wspólną modlitwę oraz życzliwość. Wszystkim parafianom i gościom życzymy wielu łask Bożych.

Strzelce:
Msze św.: w środę i w czwartek o godz. 17.00.

Ks. Janusz Kaliciak SDS
(proboszcz)